• ระยะเวลาโปรโมชั่น: 14 วัน
  • โปรโมชั่น: ประมาณ 100% เม.ย