• Peryòd pwomosyon: 14 jou
  • Pwomosyon: 100% Est. APR