• पदोन्नति अवधि: १४ दिन
  • पदोन्नतिहरू: १००% अनुमानित अप्रिल