• Periudha e promovimit: 14 ditë
  • Promovimet: 100% Vlera. Prill