• სარეკლამო პერიოდი: 14 დღე
  • აქციები: 100% ეს. აპრ