• Rag'batlantirish davri: 14 kun
  • Aktsiyalar: 100% taxmin. APR