• Акция мөөнөтү: 14 күн
  • Акциялар: 100% болжолдуу. АПР