• ໄລຍະເວລາສົ່ງເສີມ: 14 ມື້
  • ໂປຣໂມຊັນ: 100% ຄາດຄະເນ. APR