• Период промоције: 14 дана
  • Промоције: 100% проц. АПР