• תקופת המבצע: ‫ 14 ימים
  • מבצעים: ‫ 100% משוער אפריל